Aikido

Aikido als zelfverdedigingssport

Aikido is een zelfverdedigingssport, maar dan zonder competitie element. Een Japanse krijgskunst gebaseerd op een filosofie van geweldloosheid en harmonie. Ontstaan uit de oude tradities en vaardigheden van de Japanse samoerai. Ondanks of juist misschien dankzij het geweldloze karakter, geldt Aikido als een uiterst effectieve zelfverdedigingsmethode. Dat maakt waarom Aikido o.a. deel is van de basistraining bij de politie. 

KENMERKEN VAN AIKIDO

Fysieke kracht wordt bij Aikido tot een minimum beperkt. Terwijl soepelheid, dynamiek, flexibiliteit en innerlijke kracht worden gestimuleerd bij deze zelfverdedigingssport. Er is namelijk altijd iemand die sterker is dan jij, zeker als het gaat om man/vrouw verhouding. Het is daarom slimmer om de kracht van je tegenstander tegen hem te gebruiken bij het uitvoeren van een techniek. Dit doen we door uit de aanvalslijn te bewegen en gebruik te maken van cirkelvormige en ronddraaiende bewegingen om te aanvaller vervolgens te controleren met een klem of weg te werpen. Technieken vergen daarom weinig fysieke kracht en is voor jong en oud te beoefenen.

In addition Aikido has no contests. Waar ‘gewone’ sporten aanmoedigen om technische vooruitgang te boeken door het meedoen aan wedstrijden, heeft de grondlegger van Aikido heel bewust niet gekozen voor deze optie. In eerste plaats is Aikido een discipline, ontworpen om de innerlijke betekenis van het begrip gelijkheid te doorgronden en heeft het als doel om de mensheid te dienen, te verfijnen. Bij wedstrijden is er één winnaar. Mensen ontwikkelen de geestelijke instelling om er alles aan te doen om te winnen. Deze houding kan een afbreuk doen aan je persoonlijkheid. Een overwinning is relatief en breekbaar, maar a victory over yourself is absolute!

AIKIDO principe

"Aikido is a path of no resistance and is therefore unbeatable from the very beginning. We must become one with our thought, feeling and with grace and compassion of the universal mind. Therein is love (Ai), no contest, no enemy and no opposition to anyone else. He whose feeling does not coincide with his mentality cannot in any way come into harmony with the laws of the universe." Morihei Ueshiba (Founder)

In Aikido, you will learn 'how' to win without fighting. You will also learn 'a meeting with yourselfexperience on the mat. Knowing yourself a little better and making a connection between the experiences you have had and daily life. You will also move more freely and focus more on what suits you. You become more aware of yourself and experience your inner strength. De omgeving die Ando daarvoor biedt is een bepalende factor. Aikido als zelfverdedigingssport maakt je niet mooier van buiten, maar wel stronger on the inside.

Fun fact: Aikido is officially recognised by the Ministry of Health as a martial art that contributes positively to human physical and mental health.

O'Sensei Morihei Ueshiba (founder) has also been awarded a prize by the Emperor of Japan for the contribution Aikido has made to the country's culture.

Sensei Anne throws Edo with a dynamic throw.

Our grandmaster Yoshimitsu Yamada Sensei with sensei
Anne Slui as an uke during a seminar.

Edo sensei throws Anne with a very effective throw, sumi otoshi.

AIkIKAI AIKIDO

Aikikai is een van de bekendere stijlen binnen Aikido en staat ook bekend als de Aikikai Foundation. Het hoofdkwartier (Hombu) van deze stijl bevindt zich in Tokio, Japan. Waar elke dag Aikido lessen worden gegeven door verschillende grootmeesters, waaronder de doshu. Dat is de belangrijkste persoon binnen de Aikikai. De officiële opvolger van Aikido’s grondlegger, Morihei Ueshiba. Momenteel is deze rol in handen van zijn kleinzoon, Moriteru Ueshiba.

De Aikikai heeft als taak om Aikido wereldwijd te ondersteunen en om instructeurs en dojo’s te certificeren. Zo zijn de trainers bij Ando, inclusief sensei Edo en Anne Slui 5e dan gecertificeerd door Aikikai. Ze hebben ook de titel shidoin gekregen van hun grootmeester, Yoshimitsu Yamada, wat aantoont dat ze zeer bekwaam zijn in Aikido. Dit geeft je het vertrouwen dat Aikido als zelfverdedigingssport goed aangeleerd wordt. Doe hier de zelftest om te kijken of Aikido bij jou past!

Personal growth
In your own hands

Whatever you want to grow in, with Aikido you will find the way.