Maatschappelijke inzet

Maatschappelijke inzet Aikido

Aikido School Ando brengt duidelijk hun maatschappelijke boodschap over. In 2006 is Aikido School Ando door het KNKF, namens het Ministerie van VWS, gevraagd om hun expertise in te zetten op basisscholen. Het was de uitdrukkelijk wens van mw. J. Bussemakers om met de basisscholen samen te werken zodat de toegevoegde waarde van de sport ten goede zou komen aan de ontwikkeling van het kind.  Het ging over een project van vier jaar.

Samen het zelfvertrouwen (her)ontdekken.
In de huidige maatschappij zien we een verharding optreden van het maatschappelijke klimaat. Deze verharding heeft ook effect op de jongste deelnemers.

Men ziet een toename in felheid van de jeugdigen door gekrenkt zelfvertrouwen en een gevoel van onveiligheid. Leerlingen worden iedere dag opnieuw, binnen en buiten school, uitgenodigd om keuzes te maken.

Ons programma is erop gericht om kinderen te helpen om mogelijkheden te zien en om ruimte te ervaren waar die niet voor de hand ligt. De praktische aanwijzingen die Aikido tradities bieden hanteren wij daarbij als inspiratiebron.

We weten dat er geen sprake kan zijn van een instant menu. Verandering aanbrengen is een proces, geduld hebben en frequent ermee bezig zijn. Echter het is bewezen dat de kleinste verandering nu kan op den duur grote gevolgen kan hebben.

Samen met scholen zetten wij dit proces in gang, ten einde de verharding terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau zodat de leerling het zelfvertrouwen kan (her)ontdekken.

De kracht van dit programma is dat we samen het verschil kunnen maken. Wilt u meer weten over het uitgebreide schoolprogramma; ‘Samen maken wij het verschil’? Neem dan gerust contact met ons op om een afspraak met u te maken.

AIKIDOLES OP BASISCHOLEN

De Bijenkorf: Aikido in de bovenbouw nieuwsbrief
Tijdens de gymlessen in de bovenbouw gaan we de komende weken werken aan het programma ‘Wij maken het verschil’!. Het programma staat in het teken van aikido. Aikido is een zelfverdediging sport, gericht op leren niet vechten en jezelf leren beheersen. Het programma bestaat uit een leesboekje, werkboekje en opdrachten. De kinderen zullen de geheimen ontdekken van aikido en hun eigen naam schrijven in de Japanse taal. Tijdens dit programma zal er elke week (tijdens de gymles op donderdag) door de trainers van Aikido School Ando een les gegeven worden zoals in het leesboekje voorkomt. U zult er wellicht meer over horen van uw kind.

Basisschool De Bijenkorf
dir. Dhr. H. Berndsen

Louis Buelens Ditjes en Datjes nieuwsbrief
Groepsfoto na de ‘pest les’

Morgen start in de groepen 6, 7 en 8 een project rondom de sport Aikido. Deze oude Japanse vechtsport doet een groot beroep op zelfbeheersing en sportief gedrag. Deze sport wordt ingezet als middel om leerlingen sociaal emotioneel te
ondersteunen. Naast lessen Aikido is er een schriftelijke verwerking van alle activiteiten. Dit project wat uitgevoerd wordt door twee oud-leerlingen en hun ouders wordt financieel ondersteund door het ministerie. We wensen Anne en Edo veel plezier en succes hier terug op hun oude school met dit mooie project!

Basisschool Louis Buelens
bs-louisbuelens.nl

Neem contact op met Ando om maatschappelijke Aikido-initiatieven bij jou in de buurt te ontdekken.

Sensei Anne geeft gastles op basisschool

Respect en etiquette

Weerbaarheid training

Zet de eerste stap

Trainen in een
vertrouwde omgeving